Form đăng bài của bạn đọc

Chào bạn,

Dù bạn là người đã sử dụng tiếng Anh thành thạo hay mới chỉ bắt đầu, dù bạn đã đi làm hay đang là học sinh, sinh viên, ở trong nước hay ở ngoài nước, chắc chắn bạn biết nhiều điều liên quan tới tiếng Anh có thể có ích với những người như bạn. Vậy sao không chia sẻ chúng, để những hiểu biết của bạn được sống thêm những đời sống mới, có ích hơn, không chỉ với bạn mà với cả người khác.

Hãy đăng chúng trên Willingo.

Bạn có thể chọn các hạng mục (category) sau cho nội dung bài viết của mình:

  • Kinh nghiệm học tiếng Anh: kinh nghiệm mà bạn đúc rút được trong quá trình học tiếng Anh, có thể là kinh nghiệm thành công, hoặc kinh nghiệm thất bại
  • Kiến thức mới: những phát hiện của bạn về các cách dùng mới của tiếng Anh, về các quy định liên quan tới thi cử tiếng Anh ở Việt Nam cũng như quốc tế
  • Kinh nghiệm du học: kinh nghiệm hoặc kiến thức của bạn liên quan đến việc du học, ví dụ: kinh nghiệm săn học bổng, thủ tục visa, môi trường học tập ở nước ngoài, hòa nhập văn hóa trong môi trường đa quốc gia…
  • Vấn đề của tôi: những khó khăn, thắc mắc, câu hỏi liên quan tới việc sử dụng tiếng Anh mà bạn chưa tìm được lời giải đáp thấu đáo
  • Khác…: các chủ đề khác

Một số điều bạn cần biết trước khi đăng bài trên Willingo:

  • Bạn là tác giả bài viết, được giới thiệu trên Willingo (nếu bạn đồng ý)
  • Bạn chỉ dùng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt cho bài viết của mình
  • Bạn đồng ý chuyển giao bản quyền bài viết cho Willingo và không yêu cầu Willingo thanh toán tiền tác quyền
  • Bài của bạn sẽ chỉ được dùng trên Willingo, tại mục Bạn đọc viết, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác (sao chép để thành bài riêng của Willingo). Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm bài viết của bạn không bị copy sang các trang khác. Điều này nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.
  • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền đăng hoặc không đăng bài của bạn, chỉnh sửa bài của bạn trước khi đăng, và gỡ bài của bạn nếu phát hiện thấy hoặc được thông báo bài của bạn vi phạm bản quyền của một bên thứ ba, quảng bá sản phẩm của bạn hoặc của một bên thứ ba, vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụngChính sách bảo mật của Willingo, hoặc nếu chúng tôi xét thấy cần thiết phải gỡ bài của bạn khỏi trang web của chúng tôi vì một lý do khác mà chúng tôi tự nhận thấy là hợp lý. Việc gỡ bài có thể được thông báo hoặc hoặc không thông báo cho bạn.
Nếu bạn đồng ý với các nội dung trên, hãy bắt đầu cùng chúng tôi.

Bạn cần login để có thể đăng bài. Bấm nút Login trên top menu để đăng nhập hoặc đăng ký.