Columbus Day [1] | Tìm hiểu nước Mỹ

Columbus Day - Ngày Columbus

Bạn biết người Mỹ tổ chức Columbus Day như thế nào không? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có bài luyện viết. Có bài luyện phát âm. Có bài luyện tổng hợp.

Chính xác và tiện dụng.

Earth Day – Ngày Trái đất | Tìm hiểu nước Mỹ

Earth Day - Ngày Trái đất

Bạn biết người Mỹ tổ chức Earth Day – Ngày Trái đất như thế nào không? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có bài luyện viết. Có bài luyện phát âm. Có bài luyện tổng hợp.

Chính xác và tiện dụng.

Arbor Day – Tết trồng cây | Tìm hiểu nước Mỹ

Arbor Day - Tết trồng cây

Bạn biết người Mỹ tổ chức Arbor Day – Tết trồng cây như thế nào không? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có bài luyện viết. Có bài luyện phát âm. Có bài luyện tổng hợp.

Chính xác và tiện dụng.

Native American Powwows | Tìm hiểu nước Mỹ

Native American Powwows

Bạn biết người bản địa Mỹ tổ chức Native American Powwows như thế nào không? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có bài luyện viết. Có bài luyện phát âm. Có bài luyện tổng hợp.

Chính xác và tiện dụng.

Martin Luther King Day | Tìm hiểu nước Mỹ

Martin Luther King Day

Bạn biết người Mỹ tổ chức Martin Luther King Day như thế nào không? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có bài luyện viết. Có bài luyện phát âm. Có bài luyện tổng hợp.

Chính xác và tiện dụng.

Halloween – Lễ hội hóa trang [2] | Tìm hiểu nước Mỹ

Halloween - Lễ hội hóa trang

Bạn biết người Mỹ tổ chức Halloween – Lễ hội hóa trang như thế nào không? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có bài luyện viết. Có bài luyện phát âm. Có bài luyện tổng hợp.

Chính xác và tiện dụng.

Halloween – Lễ hội hóa trang [1] | Tìm hiểu nước Mỹ

Halloween - Lễ hội hóa trang

Bạn biết người Mỹ tổ chức Halloween – Lễ hội hóa trang như thế nào không? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có bài luyện viết. Có bài luyện phát âm. Có bài luyện tổng hợp.

Chính xác và tiện dụng.

Graduation Day – Lễ tốt nghiệp | Tìm hiểu nước Mỹ

Graduation Day – Lễ tốt nghiệp

Bạn biết gì về cách người Mỹ tổ chức Graduation Day – Lễ tốt nghiệp? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có bài luyện viết. Có bài luyện phát âm. Có bài luyện tổng hợp.

Chính xác và tiện dụng.

Từ vựng cần thiết | Bài 1

words you need to know

[toc heading_levels=”2,3″] Phần 1: Tìm hiểu abandon Nghĩa: To leave; to give up (rời khỏi, từ bỏ) Phát âm: Ví dụ: Để cứu mạng sống của mình, các thủy thủ rời bỏ con tàu đang chìm. Từ cùng gốc: n. Sự từ bỏ   adversely Nghĩa: adv. In a harmful way; negatively (theo cách có …

Read moreTừ vựng cần thiết | Bài 1