USCIS Naturalization Test

 

Hướng dẫn làm bài quiz:

Số câu hỏi: 10 câu bất kỳ trong tổng số 85 câu, sắp xếp không theo đúng trình tự câu hỏi trong Hướng dẫn của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

Bạn có thể trả lời từng câu hỏi theo trình tự cho sẵn của bài quiz, hoặc kích chọn câu hỏi bạn muốn trong danh sách câu hỏi.

Kích đường link “Xem giải thích chi tiết tại đây” trong phần đáp án để xem giải thích chi tiết về câu hỏi và câu trả lời.

Điểm đạt trên Willingo: trả lời đúng ít nhất 8/10 câu hỏi. Bạn phải trả lời hết 10 câu hỏi để hoàn thành bài Quiz.

Điểm đạt trong phỏng vấn thực tế khi thi nhập tịch: bạn sẽ chỉ phải trả lời 10 câu bất kỳ, và chỉ cần trả lời đúng 6/10 câu hỏi bất kỳ đó là đạt.

Xem thêm hướng dẫn ở đây.