A GREEN THUMB

a green thumb nghĩa là gì

A GREEN THUMB nghĩa là gì? Mát tay trồng cây tiếng Anh nói thế nào? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, luyện phát âm, bài tập thực hành.