Tìm hiểu nước Mỹ – We elect a US Senator for how many years?

Nhiệm kỳ của Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

Nhiệm kỳ của Thượng nghị sỹ Hoa kỳ là bao lâu? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.