HAVE BIGGER FISH TO FRY

bigger fish to fry là gì

BIGGER FISH TO FRY nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ cụ thể, giải thích chi tiết, luyện phát âm, bài tập thực hành.