RUN HOT AND COLD

RUN HOT AND COLD

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh: BLOW / RUN HOT AND COLD. Bài tập thực hành ngay. Some popular English dioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [10]

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms [10]

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: BESIDE THE POINT, BLOW/RUN HOT AND COLD, BORN YESTERDAY, DIAMOND IN THE ROUGH, FEEL THE PINCH. Bài tập thực hành ngay. English dioms and how to use them in real life.