BUCKET LIST

bucket list là gì

BUCKET LIST là gì? Tại sao là danh sách bucket? Nguồn gốc của như thế nào? Câu trả lời có trong bài này. Thú vị.