COME OUT OF THE WOODWORK

come out of woodwork là gì

COME OUT OF THE WOODWORK (CRAWL OUT OF THE WOODWORK) nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Ví dụ, giải thích, luyện phát âm, bài tập thực hành.