CRY WOLF

cry wolf là gì

CRY WOLF nghĩa là gì? Câu trả lời có ở bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, luyện phát âm, bài tập thực hành. Rất hữu dụng.