DOG-EARED

dog-eared nghĩa là gì

dog-eared nghĩa là gì? Cách dùng của nó như thế nào? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, luyện phát âm, bài tập thực hành.