Tìm hiểu nước Mỹ – How many US Senators are there?

Hoa Kỳ có bao nhiêu Thượng nghị sỹ?

Hoa Kỳ có bao nhiêu Thượng nghị sỹ? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.