Tìm hiểu nước Mỹ – We elect a US Representative for how many years?

Nhiệm kỳ của dân biểu Hoa Kỳ (Hạ nghị sỹ) là bao nhiêu năm

Nhiệm kỳ của dân biểu Hoa Kỳ (Hạ nghị sỹ) là bao nhiêu năm? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.