Tìm hiểu nước Mỹ – Name one problem that led to the Civil War

một trong các nguyên nhân dẫn đến cuộc nội chiến Hoa Kỳ

Các nguyên nhân dẫn đến cuộc nội chiến Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – Name the US war between the North and the South

Tên gọi cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam Hoa Kỳ là gì

Tên gọi cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.