much | very

much very 2

Bài này giúp bạn phân biệt sự khác nhau trong ý nghĩa và cách sử dụng các từ much | very, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.