seasonal | seasonable

seasonal seasonable

Bài này giúp bạn phân biệt sự khác nhau về ý nghĩa và cách sử dụng seasonal | seasonable, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.