adequate | sufficient | enough

adequate | sufficient | enough 2

Bài này giới thiệu cách dùng các từ: adequate | sufficient | enough, kèm theo ví dụ cụ thể cho từng trường hợp, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc phải những sai sót không đáng có khi sử dụng các từ này.