Tìm hiểu nước Mỹ – What is one power of the states?

Quyền của các chính phủ tiểu bang tại Hoa Kỳ là gì

Một trong các quyền của các chính phủ tiểu bang quy định trong Hiến pháp Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.