behalf

on behalf in behalf

Bài này giúp các bạn hiểu rõ hơn về behalf, các cụm từ on behalf và in behalf, và nên dùng chúng như thế nào, kèm theo ví dụ cụ thể cho từng trường hợp, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.