THE CREAM OF THE CROP

the cream of the crop là gì

THE CREAM OF THE CROP nghĩa là gì? Ai đó, cái gì đó thuộc loại tinh hoa nói thể nào trong tiếng Anh? Câu trả lời có ở bài này. Có ví dụ, bài tập phát âm, bài tập thực hành.