literally

cách dùng literally

Bài này giúp bạn nhận rõ ý nghĩa và cách dùng literally, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.