Tìm hiểu nước Mỹ – What is the capital of your state?

Thủ phủ của tiểu bang bạn đang ở là gì

Thủ phủ của tiểu bang của bạn là gì? Xem hướng dẫn trả lời trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.