Tìm hiểu nước Mỹ – How many justices are on the Supreme Court?

Tòa án tối cao Hoa Kỳ có bao nhiêu thẩm phán

Tòa án tối cao Hoa Kỳ có bao nhiêu thẩm phán? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.