Tìm hiểu nước Mỹ – ocean on West Coast of United States

Đại dương nào nằm phía Bờ Tây của Hoa Kỳ

Đại dương nào nằm phía Bờ Tây của Hoa Kỳ? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.