Tìm hiểu nước Mỹ – What did Susan B. Anthony do?

Susan B. Anthony là ai và bà đã làm gì

Susan B. Anthony là ai và bà đã làm gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.