Tìm hiểu nước Mỹ – When was the Constitution written?

Hiến pháp Hoa Kỳ được soạn thảo khi nào

Hiến pháp Hoa Kỳ được soạn thảo khi nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.