Tìm hiểu nước Mỹ – Who is the Commander in Chief of the military?

Ai là Tổng tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ?

Ai là Tổng tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.