Tìm hiểu nước Mỹ – Who signs bills to become laws?

Tại Hoa Kỳ, ai là người ký các dự luật để chúng trở thành luật

Tại Hoa Kỳ, ai là người ký các dự luật để chúng trở thành luật? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.