Tìm hiểu nước Mỹ – Where is the Statue of Liberty

Tượng Nữ thần Tự do được đặt ở đâu

Tượng Nữ thần Tự do được đặt ở đâu? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.