Tìm hiểu nước Mỹ – What do we call the first ten amendments to the Constitution?

Mười tu chính án đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ

Tu chính án là gì và mười tu chính án đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ được gọi là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.