BANK ON

bank on someone something là gì

BANK ON SOMEONE / SOMETHING nghĩa là gì? Bài này có ví dụ, giải thích, cách dùng, phát âm, bài tập cực kỳ chi tiết.