Tìm hiểu nước Mỹ – one American Indian tribe in the United States

Các bộ lạc thổ dân da đỏ tại Hoa Kỳ

Các bộ lạc thổ dân da đỏ tại Hoa Kỳ gồm những bộ lạc nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.