notwithstanding

notwithstanding 2

Bài này giúp bạn phân biệt sự khác nhau về ý nghĩa và cách sử dụng từ notwithstanding, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.