ought | should

ought should 2

Bài này giúp bạn phân biệt sự khác nhau về ý nghĩa và cách sử dụng ought | should, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.