DIG YOUR HEELS IN

dig your heels in nghĩa là gì

DIG YOUR HEELS IN nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ và giải thích chi tiết, cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.