fulsome

fulsome

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng của fulsome, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.