Tìm hiểu nước Mỹ – Who does a US Senator represent?

Một Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ đại diện cho ai ?

Một Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ đại diện cho ai ? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.