Tìm hiểu nước Mỹ – What does the President’s Cabinet do?

Nhiệm vụ của nội các tổng thống Hoa Kỳ là gì

Nhiệm vụ của nội các tổng thống Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.