luxuriant | luxurious

luxuriant  luxurious

Bài này giúp bạn phân biệt sự khác nhau trong ý nghĩa và cách sử dụng các từ luxuriant | luxurious, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.