historic | historical

historic historical

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về sự khác nhau trong cách sử dụng các từ historic | historical, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.