intense | intensive

intense intensive 4

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về ý nghĩa và cách dùng các từ intense | intensive, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.