Tìm hiểu nước Mỹ – In what month do we vote for President?

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ diễn ra vào tháng nào trong năm

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ diễn ra vào tháng nào trong năm? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.