Tìm hiểu nước Mỹ – US capital

Thủ đô của Hoa Kỳ là thành phố nào

Thủ đô của Hoa Kỳ là thành phố nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.