Tìm hiểu nước Mỹ – If the President can no longer serve, who becomes President?

Nếu tổng thống không thể tiếp tục phục vụ, ai sẽ trở thành tổng thống?

Nếu tổng thống không thể tiếp tục phục vụ, ai sẽ là người thay thế? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.