Tìm hiểu nước Mỹ – 13 original states of the United States

Mười ba tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ là những tiểu bang nào

Mười ba tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ là những tiểu bang nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.