Tìm hiểu nước Mỹ – Eisenhower was a general in what war

Eisenhower là một vị tướng trong cuộc chiến tranh nào

Trước khi làm tổng thống Hoa Kỳ, Eisenhower là một vị tướng trong cuộc chiến tranh nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.