Tìm hiểu nước Mỹ – How many amendments does the Constitution have?

Hiến pháp Hoa Kỳ có bao nhiêu tu chính án?

Hiến pháp Hoa Kỳ có bao nhiêu tu chính án (điều bổ sung, sửa đổi)? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.