Tìm hiểu nước Mỹ – If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?

Nếu cả tổng thống và phó tổng thống không thể tiếp tục phục vụ, ai là người kế vị tổng thống

Nếu cả tổng thống và phó tổng thống đều không thể tiếp tục phục vụ, ai sẽ là người kế vị tổng thống? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.