Tìm hiểu nước Mỹ – Name one US territory

các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ

Hoa Kỳ có các vùng lãnh thổ nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.