Tìm hiểu nước Mỹ – one state that borders Mexico

Các tiểu bang của Hoa Kỳ tiếp giáp với Mehico

Các tiểu bang của Hoa Kỳ tiếp giáp với Mehico là những tiểu bang nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.